Všichni byli na pohřbu kromě papeže

Společnost

Naše královna věděla proč nechce EU a vždy byla pro libru.

Dnes všichni truchlíme, celý svět.

Karel III. bude zase mít své peníze, libra pořád bude výnosná, přeji všem upřímnou soustrast.

Ať žije Karel III.