Poděkování

Společnost

Chtěl bych poděkovat Městské a České policii Ostrava, která našla Jacka, za jejich úspěšné pracovní nasazení.